Чисельність населення Дундональд

Чисельність населення в місті Дундональд на 2024 рік становить 20 000 чоловік. Дундональд є одним з 194 міст Великої Британії і займає 109 місце за чисельністю населення в Велико Британії. Дані про населення міста Дундональд були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.

Населення - Дундональд

20 000 чоловік

Прапор Великої Британії Прапор Великої Британії Дані на Червень 2024

Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.

Поширені запитання
Підрахунок населення в місті Дундональд проводилося в 2024 році.
Дундональд займає 109 місце в рейтингу за чисельністю населення міст в Велико Британії.

Нещодавно цікавилися населенням

Цікаві сторінки

×