Чисельність населення Або

Чисельність населення в місті Або на 2024 рік становить 15 100 чоловік. Або є одним з 194 міст Великої Британії і займає 113 місце за чисельністю населення в Велико Британії. Дані про населення міста Або були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.

Населення - Або

15 100 чоловік

Прапор Великої Британії Прапор Великої Британії Дані на Липень 2024

Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.

Поширені запитання
Підрахунок населення в місті Або проводилося в 2024 році.
Або займає 113 місце в рейтингу за чисельністю населення міст в Велико Британії.

Нещодавно цікавилися населенням

Цікаві сторінки

×