Чисельність населення Бібрка

Чисельність населення в місті Бібрка на 2024 рік становить 3 949 чоловік. Бібрка є одним з 425 міст України і займає 413 місце за чисельністю населення в Україні. Дані про населення міста Бібрка були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.

Населення - Бібрка

3 949 чоловік

Прапор України Прапор України Дані на Травень 2024

Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.

Поширені запитання
Підрахунок населення в місті Бібрка проводилося в 2024 році.
Бібрка займає 413 місце в рейтингу за чисельністю населення міст в Україні.

Нещодавно цікавилися населенням

Цікаві сторінки

×