Чисельність населення Бармут

Чисельність населення в місті Бармут на 2023 рік становить 2 522 чоловік. Бармут є одним з 194 міст Великої Британії і займає 161 місце за чисельністю населення в Велико Британії. Дані про населення міста Бармут були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.

Населення - Бармут

2 522 чоловік

Прапор Великої Британії Прапор Великої Британії Дані на Березень 2023

Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.

Поширені запитання
Підрахунок населення в місті Бармут проводилося в 2023 році.
Бармут займає 161 місце в рейтингу за чисельністю населення міст в Велико Британії.

Нещодавно цікавилися населенням

Цікаві сторінки

×