Чисельність населення Моя

Чисельність населення в місті Моя на 2021 рік становить 8 475 чоловік. Моя є одним з 20 міст Коморських Островів і займає 13 місце за чисельністю населення в Коморських Островах. Дані про населення міста Моя були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.

Населення - Моя

8 475 чоловік

Прапор Коморських Островів Прапор Коморських Островів Дані на Серпень 2021

Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.

Поширені запитання
Підрахунок населення в місті Моя проводилося в 2021 році.
Моя займає 13 місце в рейтингу за чисельністю населення міст в Коморських Островах.

Нещодавно цікавилися населенням

Цікаві сторінки