Чисельність населення Анкона

Чисельність населення в місті Анкона на 2023 рік становить 101 484 чоловік. Анкона є одним з 46 міст Італії і займає 45 місце за чисельністю населення в Італії. Дані про населення міста Анкона були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.

Населення - Анкона

101 484 чоловік

Прапор Італії Прапор Італії Дані на Березень 2023

Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.

Поширені запитання
Підрахунок населення в місті Анкона проводилося в 2023 році.
Анкона займає 45 місце в рейтингу за чисельністю населення міст в Італії.

Нещодавно цікавилися населенням

Цікаві сторінки

×