Чисельність населення Файід

Чисельність населення в місті Файід на 2024 рік становить 23 286 чоловік. Файід є одним з 191 міст Єгипту і займає 164 місце за чисельністю населення в Єгипті. Дані про населення міста Файід були отримані з відкритих джерел. На сайті Population HUB ви зможете дізнатися кількість населення кожного з регіонів Землі.

Населення - Файід

23 286 чоловік

Прапор Єгипту Прапор Єгипту Дані на Червень 2024

Population HUB - це доступна статистика населення країни, міста і будь-якого іншого регіону. Швидка робота сайту і постійно оновлюються дані.

Поширені запитання
Підрахунок населення в місті Файід проводилося в 2024 році.
Файід займає 164 місце в рейтингу за чисельністю населення міст в Єгипті.

Нещодавно цікавилися населенням

Цікаві сторінки

×